Bloemrijke dijken

Meerdere waterschappen


Bloemrijke dijken zijn een mooi voorbeeld van hoe veiligheid en natuurvriendelijk beheer samen kunnen gaan. Planten en bloemen op de dijk zorgen voor een sterke wortelmat die volgens onderzoek van STOWA net zo erosiebestendig is als een kleilaag.

Op de bloemrijke dijken worden veel plantensoorten aangetroffen die belangrijk zijn voor bijen en andere insecten, zoals de kleine pimpernel, het grasklokje, wilde peen, pastinaak, duizendblad en gele morgenster. De vele kilometers bloemrijke dijken vormen een waardevol natuurlijk netwerk met een grote biodiversiteit. Daarnaast gaat de vegetatie erosie van de dijken tegen.

Er kan op het gebied van biodiversiteit ook veel winst worden behaald door gefaseerd te maaien: steeds wordt slechts een deel van de vegetatie op de dijk gemaaid. Het ongemaaide deel wordt na de bloei bij een latere maaibeurt alsnog gemaaid.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn