Bodemcoaches

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap van Rijnland


De bodem is de basis van het boerenbedrijf. Niet alleen om op te boeren, maar ook voor de natuur op het bedrijf. De waterschappen doen samen met de provincie Noord-Holland mee aan het initiatief van de bodemcoaches.

John Huiberts is zo’n bodemcoach. Hij werkt al zijn hele leven als bollenteler in het Noord-Hollandse Sint Maartensvlotbrug. Decennialang maakte hij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De bollenteler merkte dat zijn velden hierdoor uitgeput raakten en stapte over op biologische bollenteelt en bodemverbetering.

Als bodemcoach helpt John collega-agrariërs met het in beeld brengen van de kwaliteit en duurzaamheid van de bodem op hun bedrijf. Na een bezoek van de bodemcoach ontvangen de boeren een ‘Bodem-APK’-scoreformulier en een advies waarin staat welke maatregelen kunnen worden genomen om de bodem te verbeteren.

Bij een goede bodemkwaliteit zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Een gezonde bodem is rijk aan wormen, bacteriën en schimmels – organismen die stoffen afbreken en de kringloop rond maken. Daarmee dragen ze bij aan sponswerking en aan klimaatadaptatie. Een goede bodemstructuur en voldoende organische stof in de bodem zorgen voor een beter watervasthoudend vermogen, waardoor er minder emissie plaatsvindt.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn