Bokashi bodemverbetering

Waterschap De Dommel


Boeren in waterschap De Dommel ontvangen maaisel van het waterschap. Dit maaisel draagt bij aan een betere bodem. Omdat het maaisel niet altijd direct na het maaien kan worden toegepast op de akker, heeft conserveren van dit maaisel een toegevoegde waarde. Conserveren kan door het maaisel te fermenteren, gefermenteerd maaisel wordt ook wel Bokashi genoemd.

Om te zorgen dat het fermentatieproces goed verloopt, is het nodig dat het maaisel schoon en onverdacht is. Ook bladeren en fijn snoeiafval kunnen worden gefermenteerd. Er worden effectieve micro-organismen toegevoegd en eventueel ook kalk of steenmeel. En het maaisel wordt luchtdicht afgedekt om een zuurstofarme omgeving te creëren.

Fermentatie zorgt ervoor dat het meeste organische materiaal behouden blijft. Bij het toedienen op de bodem gaat de omzetting door en komt er organisch materiaal met nutriënten beschikbaar voor het bodemleven en de gewassen. De vezels geven een structuurverbetering en de effectieve micro-organismen geven een impuls aan gezond bodemleven.

De verwachting is dat gewassen weerbaarder worden en minder mest en bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Door de structuurverbetering kan regenwater beter infiltreren en door verhoging van het organische stofgehalte wordt het waterbergend vermogen in de bodem verbeterd. Er lopen momenteel verschillende langjarige projecten om de effecten op bodem, water en gewas te onderzoeken.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn