Groen beheer

Hoogheemraadschap van Rijnland en waterschap Amstel, Gooi en Vecht


Het hoogheemraadschap van Rijnland en waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben het groenbeheer van hun terreinen omgevormd van traditioneel beheren (gazons, gesnoeide hagen, perken, bemesting en chemische onkruidbestrijding) naar zo ecologisch mogelijk beheren.

Zo wordt er geen gebruik meer gemaakt van bemesting of chemische onkruidbestrijding, wordt er beter gelet op inheemse beplanting en wordt er meer leefruimte gecreëerd voor dieren.

Op rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveen, dat in beheer is van het hoogheemraadschap van Rijnland, wordt bijvoorbeeld een bosperceel omgevormd door struiken en kruiden aan te planten. Daarnaast wordt de kwaliteit van het hooiland verbeterd door het verwijderen van struiken rondom de nabezinktanks en het inzaaien van een bloemrijk grasmengsel. Ook worden er bijenhotels en vogelkasten aangebracht op het terrein.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn