Klimaatbestendig Arnhem

Waterschap Rivierenland en waterschap Rijn en IJssel


Meer bomen, 10% minder asfalt en stenen, het aanleggen van schaduwroutes en koelteplekken, een nieuwe subsidieregeling: een greep uit de Klimaatadaptatiestrategie 2020-2030 van Arnhem, die mede in samenwerking met waterschap Rivierenland en waterschap Rijn en IJssel tot stand kwam.

De strategie geeft antwoord op de vraag hoe de stad zich kan wapenen tegen de toenemende hitte, droogte en extreme neerslag en tegelijkertijd kan helpen om de biodiversiteit te versterken. Er zijn verschillende maatregelen voorgesteld om wateroverlast door hevige regenbuien tegen te gaan.

De ambitie is om de hoeveelheid asfalt en stenen in de stad met 10% terug te brengen: door het vervangen van steen door groen kan er meer regenwater in de grond worden opgenomen. Door de openbare ruimte slimmer in te richten, is Arnhem beter voorbereid op klimaatverandering en is er meer ruimte voor de natuur.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn