Levendige Boerensloot

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden


Het doel van het project ‘Levendige Boerensloot’ is om boeren bekend te maken met een alternatieve manier om hun sloten te onderhouden. Als boeren de sloten op een andere manier beheren, ontstaan er kansen voor een betere waterkwaliteit en ecologie.

Eens per jaar wordt de bagger uit de sloot met een baggerspuit verder op het land verspreid, in plaats van langs de kant van de sloot. Ook worden de planten aan de zijkant van de sloten gemaaid, in plaats van het met wortel en al verwijderen van de planten. Na een aantal jaren ecologisch beheren zijn er zichtbare resultaten. De biodiversiteit langs de sloten is enorm toegenomen en er komen meer bijzondere plantensoorten voor, zoals waterdrieblad en krabbenscheer.

Het project Levendige Boerensloot was de eerste stap naar een bredere uitrol in Nederland. In 2016 werd gestart met het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hierbij zijn inmiddels al honderden boeren aangesloten.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn