Maaibeleid nationaal park

Waterschap Drents Overijsselse Delta


Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft geïnvesteerd in de ecologische kwaliteit in Nationaal Park Weerribben-Wieden. De grotere diversiteit aan waterplanten heeft de waterkwaliteit flink verbeterd.

Het aantal zeldzame en bijzondere plantensoorten is toegenomen en het gebied trekt meer insecten en vogels aan. Maar er is ook een keerzijde. De recreatievaart ondervindt hinder van de toename in waterplanten.

Om de recreatievaart tegemoet te komen maar de inspanningen voor de waterkwaliteit niet teniet te doen, is een maaiplan opgesteld. De regie voor het maaiplan ligt bij de gemeente Steenwijkerland en het waterschap en de provincie toetsen de naleving van wettelijke waterkwaliteit- en natuurdoelen. Alleen wanneer deze niet in gevaar komen, kan er gemaaid worden. Maaien wordt gecoördineerd door één partij, onder ecologisch toezicht.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn