Natuur in Tilburg

Waterschap Brabantse Delta


Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg werken samen aan meerdere projecten om natuur te herstellen en het leefgebied van dieren te verbeteren.

Zo is gestart met de aanleg van een ecologische verbindingszone en het herstel van een beek bij de Reeshofweide en Lange Rekken. Er komt een nieuw leefgebied voor amfibieën, vlinders, kleine zoogdieren en vogels. Het project wordt gecombineerd met de realisatie van een woonblok, een zorgcentrum en een volkstuinencomplex.

Het waterschap en de gemeente willen de beek Oude Leij ook natuurlijker inrichten. Door de beek te laten slingeren, ontstaan wisselende stroomsnelheden. De aanpassingen aan de beek zorgen voor een betere waterkwaliteit en dat is goed voor de planten en dieren in het gebied.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn