Natuurvriendelijke legger

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


Bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is software ontwikkeld waarmee veel preciezer dan voorheen leggerprofielen kunnen worden toegekend. Met de nieuwe leggertool kunnen combinaties van verschillende profielen worden doorgerekend binnen een peilgebied. 

Een legger is een register waarin informatie staat over alle waterkeringen en watergangen: de ligging, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en wat dit onderhoud inhoudt, en de vereiste afmetingen. Die afmetingen heten ook wel een leggerprofiel.

Voor een goede waterhuishouding moeten waterlopen, zoals sloten, bepaalde afmetingen hebben. Die afmetingen worden bepaald door de hoeveelheid water die moet kunnen worden afgevoerd of tegengehouden. Voorheen werd in de praktijk maar één leggerprofiel per peilgebied toegekend, omdat de rekencapaciteit beperkt was. De nieuwe leggertool heeft als voordeel dat in peilvakken waar verschillende functies aanwezig zijn (natuur, landbouw, recreatie, stedelijk) per gebied de optimale leggerprofielen kunnen worden aangewezen.

Daarnaast kunnen ecologen aangeven welke leggerprofielen gunstig zijn voor de ecologie en biodiversiteit op bepaalde locaties. Een leggertool met aandacht voor biodiversiteit heeft veel potentie, omdat bij een belangrijk deel van de waterlopen ruimte is voor extra plantengroei.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn