Natuurvriendelijke oevers

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft ruim 180 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd. Onderzoek wijst uit dat natuurvriendelijke oevers leiden tot meer biodiversiteit.

Bij de natuurvriendelijke oevers komen meer verschillende plantensoorten en meer jonge vis voor. Ook kleine waterdiertjes profiteren ervan en het is ook nog eens positief voor bijen en insecten. Een goede gebiedsinrichting en bijpassend beheer van natuurvriendelijke oevers is heel belangrijk voor het versterken van de biodiversiteit.

Vanaf 2019 heeft hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het beheer van natuurvriendelijke oevers stapsgewijs verbeterd. De verwachting is dat hierdoor de biodiversiteit nog verder toeneemt.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn