Nieuwe Driemanspolder

Hoogheemraadschap van Rijnland


De Nieuwe Driemanspolder is een bijzonder gebied. De polder tussen Zoetermeer, Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg biedt mogelijkheden om te recreëren en te genieten van de natuur, maar is voornamelijk aangelegd als piekberging.

Een piekberging is een gebied dat bij hevige regenval onder water gezet kan worden om wateroverlast te voorkomen. De rest van de tijd staat de piekberging leeg. Bij de start van het project in het jaar 2000 werd verwacht dat de piekberging eens per 25 jaar zou moeten worden ingezet. Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering is die verwachting bijgesteld naar eens in de 5 jaar.

Door het flexibele waterpeil ontstaat er een gevarieerd natuurgebied. De Nieuwe Driemanspolder bestaat voor een groot deel uit open water en ‘natte natuur’: moeras, nat grasland, bloemrijk rietland en wilgenstruweel. Daarnaast ontstaat er ook meer ‘droge natuur’: bloemrijk grasland, droge ruigte en bosschages. De ontwikkelingen zijn gunstig voor moerasvogels, amfibieën, vlinders en libellen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn