Piekberging in de polder

Hoogheemraadschap van Rijnland


Vlakbij de Kagerplassen wordt een piekberging aangelegd. Een piekberging is een gebied dat bij hevige regenval onder water gezet kan worden om wateroverlast te voorkomen. In overleg met de omgeving is gekeken hoe en waar de waterberging moet worden aangelegd.

Het gekozen gebied is centraal gelegen en door de diepte van het gebied kan er op een relatief klein oppervlak naar verhouding veel water worden geborgen. Dat is belangrijk in een gebied waar ruimte schaars is. Uit onderzoek is gebleken dat de aan te leggen waterberging schade aan de bodemstructuur zal veroorzaken. Daarom heeft het hoogheemraadschap van Rijnland besloten om de grond aan te kopen en te verpachten.

Rond de piekberging komt een ecologische zone waarin biologisch boeren centraal staat. De locatie gaat een bijdrage leveren aan Natuurnetwerk Nederland, een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden worden de overlevingskansen van kwetsbare planten en dieren vergroot.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn