Verwijderen medicijnresten

Alle waterschappen


In Nederland belandt er per jaar minstens 140.000 kilo medicijnresten in het water. Medicijnresten zijn niet goed voor planten en dieren die in het water leven. Ook hebben drinkwaterbedrijven door medicijnresten extra werk aan het produceren van schoon drinkwater.

De Rijksoverheid werkt samen met partners aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het schoonhouden van drinkwaterbronnen. De waterschappen hebben een belangrijke rol in dit traject als het gaat om de zuivering van medicijnresten uit het rioolwater.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 65 miljoen euro subsidie ter beschikking gesteld voor het terugdringen van medicijnresten uit water. Daarvan wordt 60 miljoen euro gebruikt om demo-installaties voor verwijdering van medicijnresten te bouwen en 5 miljoen euro wordt gebruikt om nieuwe technologieën te onderzoeken. Daarnaast wordt er nader onderzoek gedaan naar het effect van medicijnresten op planten en dieren.

Het project is voor de waterschappen ook een kans om te kijken wat de mogelijkheden zijn van gezuiverd rioolwater als bron van hernieuwbaar water.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn