Vispassage bij de Roer

Waterschap Limburg


De elektriciteitscentrale in de rivier de Roer bij Roermond heeft een vispassage. De vispassage is nodig omdat beschermde vissoorten zoals de zalm en de rivierprik via de Roer naar hun paaigebieden moeten kunnen gaan.

Zonder vispassage komen de vissen niet langs de waterkrachtcentrale. Mede door deze vispassage komen er nu 53 verschillende vissoorten in de rivier voor in tegenstelling tot de jaren ’70 en ’80, toen er slechts 8 vissoorten geteld werden in de Roer.

De vispassage heeft een kijkvenster onder water waar je de vissen voorbij ziet zwemmen. Intensieve monitoring van de vispassage levert veel nieuwe inzichten in het migratiegedrag van vissoorten. Sinds de plaatsing van de vispassage is de visstand in de Roer verbeterd.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn