Water keren met natuur

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


De Hondsbossche en Pettemer Zeewering, de hoogste dijk van Nederland, moest worden versterkt. Als er voldoende ruimte is, bijvoorbeeld aan zee, dan kun je zo’n dijkversterkingsproject heel anders aanpakken: water keren met hulp van de natuur.

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier legde een breed strand en een groot duingebied aan tussen Camperduin en Petten. De kustlijn schoof 300 meter op richting zee. Het zo gecreëerde gebied zorgt voor bescherming tegen hoog water en heeft tegelijkertijd grote meerwaarde voor recreatie, toerisme, economie en natuur. Met de aanleg van het nieuwe strand en de nieuwe duinen is er veel leefgebied voor planten en dieren bij gekomen.

Het project vormde inspiratie voor een dijkversterkingsproject bij de Prins Hendrikpolder op Texel. Daar is op verzoek van de gemeente en belangenpartijen voor een vergelijkbare aanpak gekozen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn