Water voor weidevogels

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


In 2018 startte hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met de aanleg van een waterberging van bijna 100.000 m3. Om bij te dragen aan het verbeteren van de weidevogelstand is de waterberging gedeeltelijk onder water gezet.

De aanleg van de waterberging was nodig om de Grecht en daarmee het boezemsysteem Oude Rijn te ontlasten bij extreme neerslag. In april werden er meer dan 40 foeragerende grutto’s, 20 kemphanen en diverse eenden in het waterrijke gebied geteld.

De aanwezigheid van dit nieuwe rust- en foerageergebied voor weidevogels lijkt ook een positief effect te hebben op omliggende natuurgebieden. Natuurmonumenten constateerde een verdubbeling van het aantal broedende wulpen in de nabijgelegen Kamerikse Nessen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn