Aanvullende afspraken bestuursakkoord water

1 november 2018

Het Rijk, IPO, VNG, Vewin en de Unie sloten in 2011 het Bestuursakkoord Water (BAW). Daarin is afgesproken om de doelmatigheid van het waterbeheer te vergroten. Minder bestuurlijke drukte, heldere verantwoordelijkheden, slim en kostenefficiënt samenwerken staan centraal in deze afspraken.> Download pdf