Deltaplan Biodiversiteitsherstel

10 juli 2018

In 2018 verenigden negentien partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Deze partijen zijn natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven. De Unie van Waterschappen is partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, net als veel waterschappen. Ze werken bijvoorbeeld aan het Blauwgroene Netwerk.> Lees meer