Deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer over geborgde zetels

6 juli 2022

De Eerste Kamer houdt op 13 september een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel geborgde zetels. Dit gebeurt naast de schriftelijke behandeling, die op 21 juni startte met de inbreng van de Eerste Kamerleden op het wetsvoorstel.

Tijdens een deskundigenbijeenkomst kunnen Eerste Kamerleden vragen stellen en van gedachten wisselen met experts rondom een wetsvoorstel. De ChristenUnie wil graag 1 á 2 rechtsgeleerden uitnodigen voor de bijeenkomst. Andere fracties leveren deze week nog namen aan van mogelijke deskundigen.

Vragen bij onderbouwing

In de inbreng van de senatoren werden veel vragen gesteld over de onderbouwing van het alleen schrappen van bedrijfsgebouwde zetels. De VVD gaf aan waarom de gebruikte onderbouwing van de initiatiefnemers niet klopt: waterschapsbesturen hebben wel degelijk zeggenschap over de hoogte van de waterschapslasten voor bedrijven. De PVV lijkt tegen het schrappen van zetels voor bedrijven te zijn. Ook stelden de senatoren vragen over het tijdpad dat de indieners voor ogen hebben.

Duidelijkheid voor waterschapsverkiezingen

D66 en de PvdA gaven aan een deskundigenbijeenkomst niet nodig te vinden. De PvdA wees daarnaast op de planning van het wetsvoorstel met het oog op de waterschapsverkiezingen. In maart 2023 zijn de volgende waterschapsverkiezingen. De Unie van Waterschappen heeft aan de Eerste Kamer laten weten een halfjaar voor de waterschapsverkiezingen duidelijkheid te willen hebben over het wetsvoorstel.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn