Wijziging van de waterschapswet en de kieswet i.v.m. het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen


Gepubliceerd: 17 november 2021

> Download pdf

Op 23 november 2021 kan de Commissie IenW inbreng leveren op bovengenoemd wetsvoorstel. De Unie van Waterschappen schetst in deze inbreng de achtergrond, de parallelle ontwikkelingen en de verschillende gezichtspunten over de geborgde zetels bij de waterschapsbesturen. De Unie vraagt de commissie IenW om de verschillende gezichtspunten bij de behandeling van dit wetsvoorstel te betrekken.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn