Reactie op nota’s wetsvoorstel geborgde zetels


Gepubliceerd: 8 maart 2022
Bijeenkomst: 10 maart 2022

> Download pdf

Op 23 februari 2022 heeft de Commissie IenW in de procedurevergadering besloten om een aantal betrokken organisaties om een reactie te vragen op de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging van voorstel tot wijziging van de waterschapswet en de kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen. De Unie van Waterschappen maakt graag gebruik van de mogelijkheid te reageren.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn