Frituurvet: niet in het riool, maar recycle het!

27 december 2023

Tijdens Oud en Nieuw wordt er in Nederlandse huishoudens volop oliebollen gebakken. Uit eerder onderzoek blijkt dat weinig mensen weten dat je gebruikt frituurvet het beste kunt inleveren, zodat het gerecycled kan worden. Bij 4 op de 10 Nederlanders verdwijnt het frituurvet in het riool. Dat zorgt voor veel problemen in leidingen en bij rioolwaterzuiveringen. Waterschappen vragen hiervoor aandacht en roepen op om frituurvet te recyclen.

frituurvet-oliebollen-
frituurvet-oliebollen-

Frituurvet

Als gebruikt frituurvet door de gootsteen of het toilet wordt gespoeld, gaat het stollen. Dit zorgt voor verstoppingen aan de binnenkant van leidingen bij mensen thuis, die vaak door een loodgieter moet worden opgelost. Bij rioolwaterzuiveringen geeft het vet problemen in persleidingen en gemalen. Gespecialiseerde bedrijven worden dan ingehuurd om de problemen op te lossen.

Onnodige kosten

In beide gevallen leidt het door de gootsteen spoelen van frituurvet dus tot problemen en onnodige kosten. Zowel voor bewoners en bedrijven als voor waterschappen. De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro’s. De getallen verschillen per regio, maar een waterschap kan hier jaarlijks wel 200.000 euro aan kwijt zijn. Deze kosten worden via de waterschapsbelasting uiteindelijk door inwoners betaald.

Geen afval

Veel mensen zien gebruikt frituurvet ten onrechte als afval. Het kan goed worden hergebruikt. Het inleveren ervan draagt dus bij aan een beter milieu. Het ingezamelde frituurvet wordt grotendeels hergebruikt als biobrandstof; voornamelijk als biodiesel. De biodiesel is geschikt voor personenauto’s en vrachtverkeer, maar ook voor de lucht- en scheepvaart. Het wordt ook gebruikt als biobrandstof voor energieopwekking. Door het hergebruiken van vet hoeven er minder fossiele brandstoffen te worden gebruikt en vermindert de koolstofuitstoot.

Frituurvet inleveren

Waterschappen roepen daarom op om gebruikt frituurvet niet weg te spoelen, maar in te leveren bij recyclepunten. Veel supermarkten, verenigingen, kringloopwinkels en milieustraten zamelen gebruikt vet in. Hiervoor kan het beste de originele verpakking gebruikt worden, die dan ook weer gerecycled wordt.

> Bekijk hier een overzicht van alle inleverpunten in Nederland

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn