Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel


Gepubliceerd: 25 maart 2022
Bijeenkomst: 30 maart 2022

> Download pdf

Op 30 maart 2022 is er in de Tweede Kamer een Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel met minister Staghouwer. Op de agenda staat het Addendum 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie. De waterschappen vragen aandacht voor de volgende punten:

  • Doelen Kaderrichtlijn Water
  • Stikstofaanpak en waterkwaliteitsaanpak zijn verschillend
  • Aanpak waterkwaliteitsproblemen moet doorgaan en niet worden vertraagd
  • Regionale maatregelen opnemen in landelijke wetgeving
  • Stikstoftransitiefonds
  • Stikstofmaatregelen toetsen
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn