Commissiedebat Mestbeleid


Gepubliceerd: 1 september 2022
Bijeenkomst: 13 september 2022

> Download pdf

Op 13 september 2022 staat een Commissiedebat Mestbeleid met minister Staghouwer gepland. Op de agenda staat het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatie. De waterschappen maken zich zorgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ze vragen aandacht voor een aantal onderwerpen die worden besproken.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn