Kamervragen over het dempen van sloten

7 februari 2023

Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het dempen van sloten. De waterschappen benadrukken dat sloten niet zomaar gedempt mogen worden.

Dempen van sloten
Dempen van sloten

Aanleiding voor de vragen van De Groot was het bericht ‘Meerderheid boeren wil sloten dempen’ op Melkvee.nl. De uitslag van een poll op deze website was dat bijna twee op de drie boeren sloten wil dempen om zoveel mogelijke mestplaatsingsruimte te houden.

Bijdrage aan robuust landbouwsysteem

De Groot vraagt de minister onder meer of hij erkent dat sloten bijdragen aan een robuuster landbouwsysteem, bijvoorbeeld door weerbaarder te zijn tegen klimaateffecten, zoals zware regenval. Ook vraagt hij of het klopt dat door het dempen van sloten de natuur- en stikstofdoelen in gevaar komen.

Sloten zijn onderdeel van een watersysteem

De waterschappen benadrukken dat een sloot niet zomaar gedempt mag worden. Sloten zijn onderdeel van een watersysteem en ze hebben daarin vaak meerdere functies. Denk aan de aanvoer, opslag en afvoer van water. Ook dragen ze bij aan de waterkwaliteit en ecologie.

Toestemming waterschap

Wie een sloot wil dempen, heeft toestemming nodig van het waterschap. Elk waterschap heeft hiervoor regels. Over het algemeen geldt de voorwaarde dat de hoeveelheid oppervlaktewater behouden moet blijven.

Lees de Kamervragen van Tjeerd de Groot

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn