Leren in een internationale snelkookpan

31 oktober 2023

Kennisuitwisseling, Europa, internationale projecten/Blue Deal en aantrekkelijk werkgeverschap. Dit zijn de voornaamste thema’s in de visie voor het internationale werk van de waterschappen. Ze komen uitgebreid aan bod tijdens de jaarlijkse DWA Netwerkdag op 27 november. In dit artikel is Piebe Hoeksma aan het woord. Hij is sinds 2 jaar coördinator van Dutch Water Authorities (DWA) en organisator van de DWA Netwerkdag.

veld met meertje, twee geiten en een meisje in Zuid-Afrika
veld met meertje, twee geiten en een meisje in Zuid-Afrika

Hiervoor was Hoeksma onder andere werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in verschillende posities. Zo was hij betrokken bij de Blue Deal, en werkte hij op de Nederlandse ambassades in Cairo en Bogota. Hoeksma: “Internationaal werk is en wordt steeds interessanter en relevanter voor waterschappers. Ik hoop en verwacht dat veel waterschappen deelnemen aan de netwerkdag.”

Internationale uitdagingen

“Droogte, extreme neerslag en watervervuiling zorgen voor grote uitdagingen. Niet alleen in Nederland en Europa, maar in de hele wereld. Omdat we allemaal op een of andere manier worden geraakt door diezelfde globale ontwikkelingen, hebben we elkaar nodig om hierop een antwoord te vinden”, aldus Hoeksma. De 21 waterschappen zijn gezamenlijk internationaal actief onder de naam Dutch Water Authorities (DWA).

Het belang van internationaal samenwerken

Hoeksma: “Als waterland weten wij veel, leren we onderling van elkaar en brengen we kennis naar andere landen. Ook halen we veel belangrijke kennis, inzichten en innovaties op uit het buitenland. Door internationaal werk leer je op een andere manier naar een issue te kijken en de oplossing vervolgens ook in Nederland toe te passen. Het motiveert mij om met andere culturen te kijken naar overeenkomsten om samen tot een duurzame inrichting van onze leefomgeving te komen. Daarnaast heeft internationale wetgeving ook steeds meer impact op Nederland en ons werk. Water komt steeds hoger op de agenda van de VN en de EU. Het is in het belang van de waterschappen om hier invloed op uit te oefenen.”

Leren in een snelkookpan

Hoeksma vindt dat internationaal werk kan bijdragen aan de ontwikkeling van iedere waterschapper. “Werken in een internationale context betekent voor mij ontwikkeling in een snelkookpan waarbij je wordt gedwongen je eigen werkelijkheid los te laten en je te verplaatsen in die van een ander. Internationaal werk brengt groei en draagt bij aan een sterkere organisatie met nog meer flexibiliteit, kennis en kunde. Het vraagt soms om lef. Durf je in een andere taal verbinding te leggen met andere partijen? En heb je goed inzicht in de vraagstukken? Samenwerken, nationaal of internationaal, begint volgens mij bij een eerlijke zelfreflectie. Pas dan ben je in staat om te zien wat je een ander kunt bieden of wat je zelf nodig hebt.”

Netwerkdag Dutch Water Authorities op 27 november

Op maandag 27 november is het tijd voor de jaarlijkse DWA Netwerkdag. Het is een evenement van en voor alle medewerkers van de waterschappen met interesse in internationaal werk. ‘Water kent geen grenzen’ is dit keer het centrale thema. Oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp (auteur van het boek Klimaatgeneraal) en Luzette Kroon (bestuurslid van de Unie van Waterschappen) helpen het gesprek hierover graag op gang.

Ook zijn er diverse deelsessies over de speerpunten van DWA: kennisuitwisseling, Europa, internationale projecten/Blue Deal en aantrekkelijk werkgeverschap. Uiteraard staat ook onderlinge kennismaking, inspiratie en uitwisseling op deze dag centraal. Heb je interesse?

> Bekijk het programma van de DWA Netwerkdag

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn