Minder wegwerpplastic voor een schoner milieu

19 april 2022

Onlangs is de ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik gepubliceerd. Daarin staan maatregelen om het gebruik van kunststof bekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik te verminderen. Ook is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor de kosten van zwerfafval verder uitgewerkt.

In 2024 mogen plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen niet meer gebruikt worden in de horeca, op festivals en op kantoor. Herbruikbare borden en bekers zijn dan de norm om milieuvervuiling en plastic soep te voorkomen. In juli 2023 komt er een verbod op de gratis koffiebeker to go.

De producent betaalt

Vanaf 2023 wordt de rekening voor het opruimen van het plastic zwerfafval op straat, in sloten, rivieren en natuurgebieden betaald door de producenten die deze producten op de markt brengen. Denk aan drinkbekers, voedselverpakkingen, zakjes, wikkels, plastic tasjes, sigarettenfilters, ballonnen en vochtige doekjes.

Europese richtlijn

De maatregelen komen voort uit de Europese Single-Use Plastics-richtlijn. In alle Europese lidstaten zijn sinds 3 juli 2021 door deze richtlijn maatregelen genomen om impact op het milieu van de 10 meest gevonden plastic wegwerpproducten op stranden te verminderen.

Minder afval

De waterschappen zijn blij met de nieuwe maatregelen. Ze zorgen ervoor dat er minder afval in het water en in de natuur belandt. Ook is het goed dat de kosten die waterschappen maken voor het opruimen van zwerfafval en eventuele schade vergoed worden.

Vochtige doekjes

Helaas komen de kosten voor verstopping door vochtige doekjes in het rioolstelsel niet aanmerking voor vergoeding. De kosten voor het opruimen van onder meer vochtige doekjes in bermen, sloten, plassen etc. en zwerfvuil dat terecht komt in straatkolken, kolkaansluitingen en hemelwaterriolering valt wel onder de vergoedingsregeling.

Bekijk de regeling in de Staatscourant

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn