Netwerkdag Dutch Water Authorities over klimaatverandering

1 november 2022

Op 1 november kwamen 130 internationaal werkende Nederlandse waterschappers in Utrecht samen voor de jaarlijkse Dutch Water Authorities-netwerkdag. Het centrale thema was 'klimaat'. Hoe dragen onze projecten bij aan klimaatadaptatie en waar liggen nog kansen?

bijeenkomst, presenatie, netwerkdag van Dutch Water Authorities
bijeenkomst, presenatie, netwerkdag van Dutch Water Authorities

Deze vraag stond centraal tijdens de netwerkdag. Want overal ter wereld merken waterbeheerders de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen, droogte en een gebrek aan schoon water nemen wereldwijd toe. Piebe Hoeksma (beleidsadviseur internationale samenwerking van de Unie van Waterschappen) en Luzette Kroon (bestuurder bij de Unie met Internationaal in haar portefeuille) vertelden over het vele werk dat de waterschappen internationaal verzetten. Ook benoemden ze de kansen en uitdagingen die er nog liggen.

Nachtmerrie over klimaatverandering?

Daarna inspireerden Rob van Dorland (senior Advisor Climate Services van het KNMI) en Jaap Kwadijk (senior Expert Climate and water management van Deltares) de aanwezigen over actuele klimaatuitdagingen. De meeste aanwezigen ervaren klimaatverandering als een groot mondiaal probleem. “Maar wie wordt er midden in de nacht wel eens gillend wakker door een nachtmerrie over klimaatverandering?” vroeg Jaap Kwadijk. Niemand in de zaal stak zijn vinger op. “We vinden klimaatverandering een probleem, maar vooral voor de lange termijn. Toch is er haast geboden om minder CO2 uit te stoten en ons aan te passen aan klimaatverandering wereldwijd.”

NWB Award

Buitenlandse gasten uit Ghana en Burkina Faso vertelden in videoboodschappen over de samenwerking met Nederland binnen de Blue Deal. Ook reikte het NWB Fonds voor de eerste keer de NWB award uit, een prijs voor een internationaal waterschapsproject. Het thema voor 2022 was ’trots in beeld’. Het fonds vindt het namelijk belangrijk dat iedereen weet wat waterschappen in het buitenland doen en dat we daar trots op zijn. De oproep heeft een hele reeks filmpjes opgeleverd over projecten in Colombia, Mozambique, eSwatini, Palestijnse gebieden, Ghana en Zuid-Afrika. Het project Blesbokspruit in Zuid-Afrika won de prijs. Bert van Boggelen, directeur van het NWB Fonds, feliciteerde de vertegenwoordigers van het project met de gewonnen 5.000 euro. Dat bedrag kunnen ze besteden aan bijvoorbeeld communicatiemiddelen.

Gesprekken en leermomenten

Tijdens de 7 middagworkshops wisselden de deelnemers onderling ervaringen uit over onder andere stakeholdermanagement, women empowerment en nature based solutions. Het leverde prachtige gesprekken en leermomenten op. De afgelopen 2 jaar kon de Dutch Water Authorities Netwerkdag vanwege corona niet worden georganiseerd. Daarom was het animo nu groot om elkaar weer te ontmoeten en kennis en ervaring over de vele projecten uit te wisselen.

Internationaal samenwerken

De 21 Nederlandse waterschappen werken met andere waterbeheerders in Europa en de rest van de wereld samen aan veilig, voldoende en schoon water voor mens, plant en dier. Als Dutch Water Authoritities zoeken ze samen internationaal oplossingen voor uitdagingen in het waterbeheer van nu en morgen. Ook tijdens de coronajaren hebben de waterschappen niet stilgezeten. Er is een nieuwe visie voor Dutch Water Authorities ontwikkeld, de tweede fase van de Blue Deal start in 2023 en ook het NWB Fonds heeft een nieuwe koers ontwikkeld.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn