Handreiking aquathermie> Download deze publicatie

Hoe gaan we verder met TEO en TEA?

Nederland staat voor de immense opgave om afscheid te nemen van fossiele energiebronnen en in 2050 volledig te zijn omgeschakeld naar duurzame energie. Een belangrijk onderdeel van deze opgave is duurzame verwarming van de
gebouwde omgeving. In het ontwerp-Klimaatakkoord zijn voorstellen gedaan voor de transitie naar een duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas.

Een van die alternatieven is aquathermie. Dat is een verzamelterm voor warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED). Uit meerdere gerealiseerde projecten en uitgevoerde business cases is gebleken dat aquathermie in veel gevallen geschikt is voor een haalbare, betaalbare en bedrijfszekere warmtevoorziening.

Onderzoek wijst uit dat aquathermie kan voorzien in tenminste 40% van de warmtevraag van de gebouwde omgeving. Inspirerende projecten zijn al gerealiseerd of in ontwikkeling in steden als Wageningen, Amersfoort, Amsterdam, Utrecht, Goes, Velsen en Urk. Talrijk zijn de lokale initiatieven waar gemeenten, waterschappen en bewoners onderzoeken of aquathermie geschikt is voor een aardgasvrije wijk of dorp. Daarom hebben de waterschappen zich ervoor ingezet om aquathermie een prominente plaats te geven in het ontwerp-Klimaatakkoord.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn