Ontwikkelingen warmtetransitie en aquathermie

1 september 2020


> Download deze publicatie

In korte tijd is aquathermie als warmtebron tussen reeds gevestigde bronnen voor aardgasvrije wijken genesteld in het Klimaatakkoord. De potentie van aquathermie als alternatieve warmtebron is dan ook enorm en de nadelen zijn – zeker in vergelijking met andere alternatieve warmtebronnen beperkt. Daarom zetten waterschappen er samen de schouders onder om verdere toepassing te realiseren. Voordat dat op grote schaal mogelijk is, moeten er nog wel wat hordes geslecht worden. Beperkende factoren zijn bijvoorbeeld de capaciteit en middelen bij waterbeheerders en er is nog weinig kennis van de cumulatieve effecten op het watersysteem en ondergrond. De Unie van Waterschappen,
Netwerk Aquathermie en STOWA werken samen met andere partijen aan de ontwikkeling en het delen van kennis over deze zaken.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn