Aquathermie. Kansen voor een aardgasvrij Nederland> Download deze publicatie

Aardgasvrij

Nederland staat voor de immense opgave om afscheid te nemen van fossiele energiebronnen en in 2050 volledig te zijn omgeschakeld naar duurzame energie. Een belangrijk onderdeel van deze opgave is duurzame verwarming van de gebouwde omgeving. Een van de alternatieven is aquathermie. Dat is een verzamelterm voor warmte en koude
uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED).

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn