KCAO-product Poldergemalen

18 oktober 2023


> Download deze publicatie

Circa 100 waterschapsmedewerkers uit alle 21 waterschappen en 9 ingenieursbureaus hebben in 2023 in het KCAO-traject de duurzaamheidsambities van de waterschappen vertaald naar concrete handelingsperspectieven. Dit is gebeurd voor de waterschapsassets waarin de meeste impact kan worden gemaakt. De KCAO-producten maken duidelijk hoe duurzame ambities te vertalen zijn naar de praktijk.

De KCAO-werkgroep Poldergemalen heeft een handreiking uitgewerkt met concrete handvatten en processtappen, waarmee waterschappen klimaatneutrale en circulaire gemalen kunnen realiseren in de praktijk. Dit onder begeleiding van de ingenieursbureaus Tauw en Arcadis. De handreiking werkt van groot naar klein detailniveau. Eerst is stilgestaan bij de kansen op het gebied van duurzaamheid door middel van het Ambitieweb. Vervolgens wordt ingegaan op de gebiedsgerichte aanpak: Is er wel een nieuw gemaal nodig, of is er wellicht voldoende restcapaciteit in het watersysteem? Tenslotte wordt ingegaan op het gemaal zelf. Door de leidraad heen staan praktische voorbeelden en casussen uit de praktijk.

> Download de bijbehorende PowerPointPresentatie over de handreiking

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn