Nationaal potentieel van aquathermie> Download deze publicatie

Nederland staat voor de grote uitdaging om in 2050 een warmtevoorziening te hebben waarin geen aardgas wordt gebruikt en die geen CO2-uitstoot heeft. Om hier invulling aan te geven, zijn de laatste jaren verschillende technieken beschikbaar gekomen. Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen is aquathermie.

Bijdrage aan warmtevoorziening

In deze studie is daarom een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. Daaruit blijkt dat het gebrek aan aandacht onterecht is: aquathermie kan namelijk onder de juiste condities een aanzienlijke bijdrage leveren aan de transitie van de warmtevoorziening. De varianten die bekeken zijn, zijn thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater: TEO, TEA en TED.

Aanvullende analyses

Deze studie presenteert de potentiëlen van de varianten samen, maar deze zijn niet additioneel. De potentiëlen van TEO, TEA en TED vertonen overlap. Het totale potentieel is dus niet de som van de drie. Aanvullende analyses zijn nodig om dit gezamenlijk potentieel te bepalen. Dit geldt ook voor het realistische (markt-) potentieel. Hiervoor moeten de aquathermie-concepten met alternatieve, concurrerende technieken vergeleken worden.

Aanbevelingen

Om uiteindelijk een goede analyse van de kansen van aquathermie te maken, wordt aanbevolen om de witte vlekken in data en kennishiaten in te vullen. Succesfactoren voor het realiseren van het potentieel zijn onder meer de ontwikkeling van warmtenetwerken, subsidiëring zoals SDE+ en opname in energietransitiemodellen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn