Aquathermie

De waterschappen willen dat Nederland Europees koploper aquathermie wordt.

Ze zijn bereid om de warmte uit aquathermie, waar mogelijk, beschikbaar te stellen voor warmtenetwerken in de gebouwde omgeving.

Waterschappen hebben ook een rol als vergunningverlener. Hierbij kijken ze vooral naar de effecten die er kunnen zijn voor de waterkwaliteit. Om hier goed zicht op te krijgen, moet er monitoring plaatsvinden.

Aquathermie moet waar mogelijk als bron worden benut. Het potentieel is groot. Maar om de ontwikkeling van aquathermie ook financieel gunstig uit te laten pakken, is het belangrijk dat bijvoorbeeld de financiering van de benodigde warmtenetten beter wordt geregeld.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn