Aquathermie

De waterschappen zijn bereid om de warmte uit aquathermie, waar mogelijk, beschikbaar te stellen voor warmtenetwerken in de gebouwde omgeving.

De waterschappen zijn bereid om de warmte uit aquathermie, waar mogelijk, beschikbaar te stellen voor warmtenetwerken in de gebouwde omgeving.

Waterschappen hebben ook een rol als vergunningverlener. Hierbij kijken ze vooral naar de effecten die er kunnen zijn voor de waterkwaliteit. Om hier goed zicht op te krijgen, moet er monitoring plaatsvinden.
In Nederland kan aquathermie in ruim 50 procent van de warmtevraag en ruim 50 procent van de koudevraag voorzien. Dit blijkt uit rapporten van CE Delft/Deltares (2018) en IF Technology (2016).

Inmiddels zijn ruim 110 aquathermie-projecten gerealiseerd en nog eens 140 projecten zijn in verschillende ontwikkelingsfases.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn