Datacenters

Maak water en bodem sturend bij de bouw van datacenters.

Datacenters hebben ingrijpende gevolgen voor het waterbeheer. Zo hebben zij veel koelwater nodig. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de watervoorziening, maar ook voor de waterkwaliteit. Wanneer opgewarmd koelwater weer terugstroomt naar het oppervlaktewater, stijgt de watertemperatuur. Dit verslechtert de waterkwaliteit. Natuurlijke organismen verdwijnen, algensoorten krijgen de overhand en de waterkwaliteitsdoelen uit de Kaderrichtlijn Water raken uit zicht. Waterschappen zijn daarom terughoudend tegenover de bouw van grootschalige centers op locaties met onvoldoende koelwater. Bouwen aan de kust zou hiervoor een oplossing kunnen bieden, het zeewater kan dan als koelwater dienen. Ook kunnen datacenters aan de kust worden aangesloten op windenergie.

De waterschappen willen landelijke en decentrale kaders en heldere wet- en regelgeving voor de exploitatie van datacenters. Datacenters hebben immers ingrijpende gevolgen voor het water- en bodemsysteem. De waterbeheerders willen bij de bouw van datacenters dan ook vroegtijdig aan tafel zitten, zodat het belang van water en bodem vanaf het begin wordt meegewogen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn