Omgevingswet

De Unie van Waterschappen steunt de komst van de Omgevingswet.

De waterschappen zien grote voordelen in de verbeterdoelen van de wet: minder en overzichtelijkere regels, een integrale benadering van de leefomgeving, meer ruimte voor decentrale overheden om lokaal maatwerk te leveren en een betere en snelle besluitvorming. Een goedwerkend en robuust Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is hiervoor een randvoorwaarde.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn