Vismigratie

Vissen zijn een belangrijk onderdeel van schone, gezonde wateren.

Dammen, stuwen, sluizen en gemalen zijn nodig om onze voeten droog te houden. Maar ze maken de wateren tegelijkertijd moeilijker bereikbaar voor vissen.

Om vissen ongehinderd doorgang te bieden, hebben de waterschappen de afgelopen decennia in het hele land vispassages aangelegd. Daardoor kunnen vissen van het ene naar het andere water trekken. Zo ontstaat een gezonde visstand. Dat is ook nodig voor het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Vissen hopen zich op bij sluizen, stuwen en dammen waar vispassages zijn aangelegd of waar visvriendelijk beheer plaatsvindt. Het is onwenselijk als daar visserijactiviteiten plaatsvinden. Daarom zijn waterschappen blij dat gewerkt wordt aan het landelijk instellen van visserijvrije zones op deze plekken.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn