Waterketensamenwerking

De waterschappen moeten goed samenwerken met gemeentes en drinkwaterbedrijven.

rioolwaterzuivering-harnaspolder
rioolwaterzuivering-harnaspolder

Met deze 2 partijen werken we de komende jaren aan een visie op de waterketen. In die visie gaat het om waterkwaliteit, wateroverlast, doelmatigheid, duurzaamheid en de kwetsbaarheid van de waterketen.

In de waterketen streven we naar minder gebruik van drinkwater. Daardoor is er meer water beschikbaar voor andere plekken, bijvoorbeeld in tijden van droogte. De waterschappen leveren een bijdrage door bijvoorbeeld effluent (het gezuiverde water uit de rioolwaterzuivering) aan te bieden dat gebruikt kan worden voor industriële processen, landbouwwatervoorziening of grondwateraanvulling.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn