Themasessies DWA Netwerkdag: werkgeverschap en internationaal werken

15 november 2023

Maandag 27 november is de DWA Netwerkdag (Dutch Water Authorities) van en voor alle waterschapmedewerkers met interesse in internationaal werk. Het thema ‘Water kent geen grenzen’ staat centraal. Tom Middendorp, klimaatgeneraal en Oud-Commandant der Strijdkrachten, en Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, trappen de dag af. In de middag zijn er themasessies over de DWA-speerpunten, waaronder aantrekkelijk werkgeverschap en internationale projecten van de waterschappen.

Presentatie op de Netwerkdag van Dutch Water Authorities 2022
Presentatie op de Netwerkdag van Dutch Water Authorities 2022

“Internationaal samenwerken draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en motivatie van medewerkers en de diversiteit binnen de organisatie”, zegt Frank Tibben, intelligence manager bij Wereld Waternet. Samen met Anne Maaike Koeneman, beleidsadviseur internationale samenwerking en buitenlandcoördinator bij waterschap Drents Overijsselse Delta, leidt hij de themasessie aantrekkelijk werkgeverschap.

Aantrekkelijke werkgever door internationaal werk

Samen met andere waterschappen gaan Tibben en Koeneman in gesprek over de vraag of de mogelijkheid tot internationaal werk een waterschap tot een aantrekkelijkere werkgever maakt. En of werken over de grens bijdraagt aan het behouden van jong talent. “Internationaal samenwerken daagt je extra uit op vaardigheden als flexibiliteit, creativiteit en persoonlijk leiderschap”, zegt Tibben. “We gaan graag in gesprek over de vraag of de waterschappen zich hiermee ook beter positioneren op de arbeidsmarkt.”

Internationaal werk voor hr en middenmanagement

Ondanks de gezamenlijke commitment van de waterschappen blijkt het nu nog lastig om waterschapmedewerkers internationaal in te zetten. “Het middenmanagement en de hr-adviseurs van de 21 waterschappen zijn vaak nog onbekend of weinig ervaren met het internationale werk van de waterschappen”, merkt Tibben. “We nodigen ze daarom van harte uit voor de DWA Netwerkdag en gaan graag met ze in gesprek.”

Internationale projecten waterschappen

In de themasessie Blue Deal/internationale projecten zet Marion Wierda de internationale projecten van de waterschappen in de schijnwerpers. Wierda is programmamanager bij het NWB Fonds en partnerschapsmanager voor Blue Deal Zuid-Afrika. Ze focust op de waterschapprojecten in Europa en andere landen die geen onderdeel zijn van de Blue Deal, om ook hier meer bekendheid over te krijgen. “Internationaal werk opent je ogen voor andere manieren van werken”, deelt ze. “Het is een motor achter innovatie en persoonlijke ontwikkeling. Water en klimaat storen zich bovendien niet aan grenzen. Je moet die vraagstukken samen met andere landen oppakken.”

Meer aandacht voor internationale projecten

“We mogen trots zijn op hoe goed we het waterbeheer in Nederland op orde hebben”, vervolgt Wierda, die eerder 25 jaar werkzaam was in het management van waterschap Rivierenland. “Dat beseffen we onvoldoende. Tegelijkertijd maakt het bescheiden. Andere landen lopen bijvoorbeeld voorop in slim datamanagement en het betrekken van stakeholders.” Ook vindt ze dat de internationale projecten van de waterschappen meer aandacht verdienen, zowel die in het verre buitenland als dichter bij huis, zoals in België en Duitsland.

Kennis halen en brengen

“We halen en brengen kennis, maar dat weten we lang niet altijd van elkaar”, licht Wierda toe. “Dat is jammer. Daarom spreken we 27 november met de buitenlandcoördinatoren van de waterschappen over hun internationale werk en de kennisuitwisseling die dat oplevert.” De themasessie is interessant voor alle waterschappers en met name voor buitenlandcoördinatoren, managers, innovators en subsidieadviseurs. “Waarom alleen het wiel uitvinden als je het samen kunt doen?”

Bekijk de uitnodiging van Anne Maaike Koeneman:

> Ga naar aanmelden en het programma van de DWA Netwerkdag

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn