Uw zoekresultaten voor: Kwijtschelding belastingen
SO vermogensnormen kwijtschelding lokale heffingen

Gevonden in inbreng

Op 8 september is het schriftelijk overleg over vermogensnormen bij kwijtschelding van lokale belastingen. De waterschappen geven u graag een aantal punten mee. Algemeen Waterschappen vinden het belangrijk dat burgers…


Waterschapsbelastingen

Gevonden in pagina's

kwijtschelding. De hoogte van de kwijtschelding is regelmatig onderwerp van politiek debat. Verhuizen De aanslagen voor de waterschapsbelastingen vallen meestal aan het begin van het jaar op de deurmat. De…


Wat verandert er voor de waterschappen op 1 juli?

Gevonden in nieuws

…tot 1 juli de tijd om de software aan te passen die wordt gebruikt voor de invordering van lokale belastingen. Die overgangsperiode is nu dus afgelopen. Zie ook: Overgangsperiode voor…