Handleiding Rekenmodel belastingstelsel 2009 en Geowijzer

1 januari 2008


> Download deze publicatie

Dit rapport bestaat uit 2 onderdelen.

Hoofdstuk 1 betreft een handleiding bij het integrale Unierekenmodel belastingstelsel 2009. Dit rekenmodel is ontwikkeld ter voorbereiding van de waterschappen op het nieuwe belastingstelsel dat in 2009 zal worden ingevoerd.

Hoofdstuk 2 betreft de Geowijzer die is opgesteld in relatie tot de Unie GIS-rekenmodule. De Geowijzer geeft aan hoe de oppervlaktegegevens die ten behoeve van de kostentoedeling met de GIS-rekenmodule worden gegenereerd in het integrale rekenmodel
kunnen worden toegepast. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de bijbehorende Handleiding GIS-module kostentoedeling.

Bij de Geowijzer is een tabel opgenomen waarin de bronnen met bijbehorende codes van de benodigde oppervlaktegegevens in een schematisch overzicht zijn weergegeven. Dit schema is gebaseerd op de voorschriften van de Waterschapswet en het Waterschapsbesluit (Besluit van 29 november 2007, Stb. 497).

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn