Waterschapsbelastingen 2019

1 april 2019


> Download deze publicatie

Het hoe en het waarom

De waterschappen zien dat de klimaatverandering zich de laatste jaren sneller voltrekt dan tot voor kort voor mogelijk werd gehouden. Op dit moment zijn de gevolgen van de langdurige droogte van de zomer van 2018 nog steeds te merken. En dat terwijl in het voorjaar van 2018 nog juist sprake was van veel situaties met lokaal ernstige wateroverlast. Schade aan gebouwen en natuur, overlast voor inwoners en mislukken van oogsten waren maar enkele gevolgen van
de te droge en te natte periodes in 2018. Voor welke verrassingen komen we in 2019 te staan?

Waar geen onduidelijkheid over is, is dat de waterschappen volop bezig zijn om er voor te zorgen dat zij de extreme omstandigheden aan kunnen. Ze verhogen en verstevigen dijken, richten gebieden in om water te kunnen opslaan en vergroten de capaciteit van gemalen om water sneller te kunnen verplaatsen. Daarbij is het goed om te beseffen dat het inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering niet de enige opgave is waarvoor de waterschappen staan. Ook bodemdaling, verstedelijking, verzilting en aangescherpte milieunormen leiden er toe dat de waterschappen de infrastructuur moeten aanpassen waarmee zij hun taken uitvoeren.

Omdat de waterschappen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering als eerste in hun dagelijks werk merken, werken zij er ook hard aan om de klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. De waterschappen hebben een grote ambitie in de noodzakelijke transitie naar een duurzamere energievoorziening en een meer circulaire economie. Ze werken hard aan het verkleinen van hun voetafdruk op onze aarde door zelf duurzame energie op te wekken, de CO2-uitstoot te reduceren en grondstoffenkringlopen te sluiten. Door als sector klimaatneutraal te zijn in 2025, willen de waterschappen een belangrijke bijdrage leveren aan het nationaal Klimaatakkoord dat in 2019 zal worden afgesloten. De maatregelen die de waterschappen treffen – ook wel ‘klimaatadaptatie en klimaatmitigatie’ genoemd – kosten uiteraard geld. Deze investeringen geven een opwaartse druk op de kosten. Omdat de waterschappen vrijwel al hun kosten met eigen belastinginkomsten dekken, betekent dit ook een opwaartse druk op de belastingen. Door innovaties, samenwerking met andere partijen en efficiencymaatregelen houden waterschappen de lastenstijging voor burgers en bedrijven zo laag mogelijk. Door alles wat er moet gebeuren is enige lastenstijging echter onvermijdelijk.
Met cijfers en achtergrondinformatie geeft dit boekje meer inzicht in de waterschapsbelastingen in 2019. Ik nodig u van harte uit om na het lezen ook eens te kijken op https://www.waterschapsspiegel.nl/bedrijfsvergelijkingen/belastingen/ waar aanvullende informatie te
vinden is.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn