Uw zoekresultaten voor: Taskforce Herijking Afvalstoffen
Adviesrapport Taskforce Herijking afvalstoffen 2019

Gevonden in publicaties

…door overheden en bedrijven worden ervaren in afvalwet- en regelgeving en de uitvoering daarvan, bij het streven naar een circulaire economie. De ‘Taskforce herijking afvalstoffen’ is in augustus 2018 met…


Taskforce herijking afvalstoffen

Gevonden in pagina's

Deze taskforce bestond uit vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen, IPO, VNO-NCW en Omgevingsdiensten. Winnie Sorgdrager was voorzitter van de taskforce. Onafhankelijk advies De taskforce kreeg de opdracht om advies…


Commissiedebat Circulaire Economie 27 mei 2021

Gevonden in inbreng

…meer duurzame zuiveringsslibverwerking. Er moet werk gemaakt worden van de genoemde aanbevelingen. Kan het kabinet in actie komen op de uitkomsten van de Taskforce herijking afvalstoffen? Daarnaast vinden we ook…


SO Integrale circulaire economie rapportage van PBL

Gevonden in inbreng

…belemmeren, bijvoorbeeld in de ontwikkeling naar een meer duurzame slibeindverwerking. Daarom vragen we van het demissionaire kabinet actie op de uitkomsten van de Taskforce Herijking Afvalstoffen. Er moet werk gemaakt…


Kansenkaart afvalwaterketen

Gevonden in publicaties

Nieuwe kansen voor klimaatbeleid door samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. Water biedt vele kansen voor lokaal klimaatbeleid. De Routekaart afvalwaterketen 2030 van VNG en Unie van Waterschappen bevat veel inspirerende…


Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen

Gevonden in publicaties

…vraag hoe deze ambities van de waterschappen zich verhouden tot het wettelijk kader. Vervolgens komen alle relevante rechtsgebieden aan de orde: afvalstoffenrecht, aanbestedingsrecht, staatssteun, mededingingsrecht, markt en overheid, samenwerking en…


Rioolwaterzuiveringen

Gevonden in standpunten

…van broeikasgassen. Wij willen: niet belemmerd worden door de bestaande regelgeving (taskforce herijking afvalstoffen); maximaal duurzame energie winnen; innovatie stimuleren; dat het hemelwater (regenwater) wordt afgekoppeld van de riolering; dat…


D66 stelt vragen over ‘einde-afvalstatus’ van grondstoffen

Gevonden in nieuws

Afvalstoffen Daarnaast wil Hagen weten welke oplossingsrichtingen uit het rapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen zijn geïmplementeerd. Deze oplossingen lossen immers de verschillende belemmeringen van overheden en bedrijven om circulair…