Blauwe meet-up grondwater

Bijeenkomst
Datum: 10 mei 2021
Tijd: 15:00 - 16:30
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

Grondwateronttrekkingen, funderingsschade, bodemdaling, vervuiling door PFAS… Grondwater is momenteel veel in het nieuws. Hoe zien de waterschappen hun rol in de grondwaterdossiers? Wat zijn de wensen voor voorraadbeheer en hoe zit het met de samenwerking met andere overheden? Daarover ging het tijdens de Blauwe Meet-up van de Unie van Waterschappen op maandag 10 mei.

De Blauwe Meet-up is de online variant van de Steenwegsessie. Met deze debat-events wil de Unie van Waterschappen gelegenheid bieden voor discussie en debat over een actueel thema. In deze editie van de Blauwe Meet-up, onder leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis (o.a. BNR Nieuwsradio) debatteerden gasten en aanwezigen over bestuurlijke dilemma’s en keuzes rond het thema grondwater.

Het programma zag er als volgt uit:

  • Welkomstwoord dagvoorzitter Maarten Bouwhuis en Dirk-Siert Schoonman
  • Deel 1: Gesprek met stakeholders met als hoofdvraag: wat verwachten jullie van de waterschappen op het grondwaterdossier? Tafelgasten waren Peter van Dijck (LLTB belangenbehartiger), Liz van Duin (directeur ministerie IenW, voorzitter Studiegroep Grondwater), Jelle Hannema (directeur Vitens), Nelleke Hijmans (Natuurmonumenten) en Hans Kuipers (gedeputeerde provincie Drenthe).
  • Deel 2: Hoe ziet de waterschapsbestuurder zijn of haar rol in het grondwaterdossier? Tafelgasten waren Mado Ruijs (waterschap De Dommel), Jeroen Haan (hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, voorzitter BPZ). Ook Dirk-Siert Schoonman praatte mee.
  • Deel 3: Deelnemers gingen uiteen in break-outsessies van ca. 5 personen.
  • Terugblik op de bijeenkomst door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis en Dirk-Siert Schoonman.

Bekijk de blauwe meet-up

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn