Under construction – 10 maal zoveel groen gas in 2030

Webinar
Datum: 11 maart 2021
Tijd: 15:00 - 18:00
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

Op 11 maart 2021 vond het online evenement ‘Under construction- verduurzaming van de gebouwde omgeving’ plaats. De Unie van Waterschappen organiseerde er de deelsessie ’10 maal zoveel groen gas in 2030′.

Bekijk de deelsessie ’10 maal zoveel groen gas in 2030′

In de sessie werd de potentie van groen gas besproken. Groen gas kan helpen kosten aanzienlijk te verlagen, maar moet tegelijk geen valse belofte zijn die alleen maar uitstelgedrag bevordert. Hoe pakken we dit aan?
In het Klimaatakkoord zijn ambitieuze doelstellingen vastgelegd voor de productie van groen gas (Tafel Gebouwde omgeving). De productie van bijna 200 miljoen m3 groen gas nu, moet in 10 jaar tijd opgeschaald worden naar 2 miljard m3 in 2030.

Hoe?

In de Routekaart Groen Gas staat dat groen gas onmisbaar is voor de energievoorziening en hard nodig voor warmtevoorziening in de sectoren gebouwde omgeving, industrie en duurzame mobiliteit. Hoe kan de productie opgeschaald worden? Hoe gaat het met de uitvoering van de routekaart? Wat vraagt dit van het rijk, de decentrale overheden en partijen in groen gas? Zijn alle partijen in de keten goed betrokken? En blijft er genoeg groen gas over voor de gebouwde omgeving, zoals het platteland en de oude wijken in de binnensteden?

Sprekers

Daarover ging het gesprek, onder leiding van Peter Vermaat, als voorzitter betrokken bij de Klimaatakkoord-werkgroep over meer duurzame warmte en duurzame gassen. Sprekers tijdens de sessie waren: Ans van den Bosch (ministerie van EZK), Greetje Bos (wethouder gemeente Breda), Frank van Dijck (netbeheerder Enexis), Marieke van der Werf (GGNL) en Evert Mollema (Engie). Meindert Smallenbroek (directeur Unie van Waterschappen) sloot de sessie af.

Presentaties en naslag

> Presentatie 1 – Groen Gas – Peter Vermaat

> Presentatie 2 – Groen Gas – Ans van den Bosch

> Kamerbrief over de rol van gas in het energiesysteem van nu en in de toekomst

> Kamerbrief over de routekaart groen gas

> Kamerbrief over appreciatie innovatieagenda groen gas en stand van zaken uitvoering routekaart groen gas

> Innovatieagenda groen gas

> Brochure Panorama Groen gas

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn