Webinar juridische vraagstukken van energieprojecten

Webinar
Datum: 8 juli 2020
Tijd: 09:00 - 11:00
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

Waterschappen werken volop aan duurzame energieprojecten en dat brengt juridische vraagstukken met zich mee. Welke kwesties zijn dit, hoe gaan we er mee om, wat kunnen we van elkaar leren en welke vragen kunnen we gezamenlijk oppakken? Op 8 juli organiseerde de Unie van Waterschappen hierover een webinar voor het BJZ-netwerk en de expertgroepen van de energiecommunity.

Verduurzamen

Waterschappen verduurzamen in rap tempo hun manier van werken. Op allerlei manieren wordt energie bespaard, duurzame energie opgewekt en samenwerking gezocht met diverse partijen in de energietransitie. We vinden onszelf op sommige vlakken opnieuw uit en positioneren ons in dit maatschappelijk vraagstuk als een partij die ertoe doet. Dat gaat ook gepaard met vallen en opstaan: wie voorop loopt, loopt ook als eerste tegen lastige, soms netelige kwesties aan.

Inventarisatie

De Unie van Waterschappen heeft RenewabLAW gevraagd te starten met een inventarisatie van de juridische vraagstukken van energieprojecten van de waterschappen. Wat zijn de ervaringen van de afgelopen jaren, welke juridische vraagstukken hebben gespeeld, welke oplossingen zijn er en welke vraagstukken liggen er nog? Er is gekeken naar de verschillende technieken, samenwerkingsvormen en financieringsconstructies. Van alle waterschappen zijn relevante projecten verzameld. Een selectie is nader uitgewerkt in een projectfiche. Ook is een overzicht gemaakt van relevante kennisdocumenten van waterschappen en derden.

Resultaten

RenewabLAW presenteerde tijdens dit webinar de resultaten. Met elkaar en met een bijdrage van enkele deskundigen bespraken we de inzichten en lessons learned. Ook hebben we openstaande vragen geprioriteerd voor vervolgonderzoek.

> De presentatie van RenewabLAW

Het volledig webinar Juridische vraagstukken en energie van 8 juli 2020

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn