Blue Deal congres: 16 buitenlandse delegaties bezoeken Nederland

12 juni 2023

Van 12 tot en met 16 juni vindt het eerste Blue Deal-congres in Amsterdam plaats. 14 landen nemen met 16 delegaties deel aan dit watercongres. Zij bezoeken Nederlandse waterprojecten in diverse provincies. Zo willen de Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat kennis uitwisselen binnen de internationale watersector.

Zuid-Afrika Blue Deal
Zuid-Afrika Blue Deal

Het ambitieuze doel van de Blue Deal

In 2030 20 miljoen mensen wereldwijd beschermen tegen water en tegelijkertijd toegang bieden tot voldoende en schoon water. Dat is het ambitieuze doel van de Blue Deal. Het internationale programma van de 21 Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het Blue Deal programma draagt bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals: werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. De Blue Deal is in 2018 begonnen. De tweede fase loopt van 2023 tot 2030.

Gevolgen klimaatverandering

Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en portefeuillehouder Internationaal vertelt: “De gevolgen van de klimaatverandering zijn groot. De afgelopen decennia is er steeds meer sprake van water gerelateerde rampen. Orkanen, hoosbuien en de stijgende zeespiegel leiden tot overstromingen. Droogte en watertekort ondermijnen miljoenen gezinnen in hun levensonderhoud. Ook maakt droogte sommige gebieden onleefbaar. Dat zorgt voor heel veel schade, onrust en bedreigt vrede en veiligheid. Dit wakkert migratie aan. Internationaal staat water daarom hoog op de beleidsagenda.”

Blue Deal is een én-én-programma

Er is een toenemende vraag naar kennis en expertise op het gebied van waterbeheer. “Die kunnen de waterschappen bieden. Maar met de Blue Deal willen de waterschappen niet alleen kennis brengen, maar ook ophalen”, benadrukt Kroon. “Het is een én-én-programma. Zo leren wij van de ervaringen met droogte in landen als Burkina Faso en Zuid-Afrika. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met stakeholders, maar ook de overschakeling naar gewassen waarvoor minder water nodig is. Dat is voor de hele watersector relevant.”

Eerste Blue Deal-Congres

Delegaties uit Argentinië, Burkina Faso, Colombia, eSwatini, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Kenia, Mozambique, Palestijnse gebieden, Peru, Roemenië, Vietnam en Zuid-Afrika bezoeken het eerste Blue Deal-congres. De internationale partners krijgen de mogelijkheid elkaar en de Nederlandse betrokkenen bij de Blue Deal te leren kennen. Ook organiseert het congres enkele excursies naar Nederlandse waterprojecten. Tot slot bezoeken de delegaties één van de 21 partner- waterschappen.

> Over de Blue Deal

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn