Colombiaanse delegatie in Nederland voor Blue Deal

12 mei 2022

Een delegatie van Colombiaanse directeuren op het gebied van waterbeheer bezoekt van 8 tot en met 15 mei ons land. Het bezoek is onderdeel van het Blue Deal-programma InspirAgua.

Het doel is om kennis en ervaringen uit te wisselen over watergovernance, management en processen, en het nemen van beslissingen. Dat gebeurt binnen de context van de langdurige samenwerking tussen Colombia en Nederland op dit gebied.

Blue Deal

De Blue Deal is het internationale uitvoeringsprogramma van Dutch Water Authorities (DWA). In de Blue Deal werken de 21 waterschappen samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het doel: 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water. Het programma loopt tot 2030 en bestaat uit 17 langdurige partnerschappen in 15 landen, waaronder Colombia. Dit partnerschap heet InspirAgua.

Professionalisering waterbeheer

In het Blue Deal InspirAgua-programma werken de Nederlandse waterschappen samen met hun Colombiaanse partners. Dat doen ze door elkaar wederzijds te inspireren en kennis en ervaring met elkaar te delen. De samenwerking zorgt voor een verdere professionalisering van het waterbeheer in Nederland en Colombia. Met als belangrijkste doel: een beter waterbeheer en schoner water voor miljoenen mensen in Colombia in 2030.

Goede samenwerking

Het bezoek van de Colombiaanse directeuren uit de watersector aan Nederland onderstreept de goede samenwerking binnen InspirAgua. De delegatie maakt kennis met opgaven in het waterbeheer in Nederland. Denk aan waterbergingen, ruimte voor de rivier en het herstellen van ecologische waarden. Daarnaast gaan de directeuren in gesprek met vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen, diverse ministeries en de Colombiaanse ambassade in Nederland.

Wederzijds leren en inspireren

Erik de Ridder, watergraaf van waterschap De Dommel en bestuurlijk verantwoordelijk voor het InspirAgua-programma, is blij met het bezoek: “Het is belangrijk en goed om een grote delegatie van Colombiaanse directeuren die bij InspirAgua zijn betrokken in Nederland te verwelkomen. Op deze manier krijgen ze nog beter inzicht in het werk dat we doen in het programma. Wij leren van hen en zij leren van ons. Dat lukt het best als je samen op locatie de opgaven kunt bekijken. Het bezoek is een bevestiging van de constructieve en vruchtbare samenwerking tussen Colombia en Nederland. Een goede basis voor het vervolg hiervan.”

Gezamenlijke meerwaarde creëren

Ook Luzette Kroon, bestuurlijk verantwoordelijk vanuit de Unie van Waterschappen voor de Blue Deal, ziet duidelijk de meerwaarde van de samenwerking binnen InspirAgua: “Wij moeten de ruimtelijke ordening in Nederland aanpassen aan klimaatverandering. We kunnen veel leren van de manier waarop Colombia dat echt samen met haar inwoners doet.”

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn