Commissie toekomstbestendige vereniging gaat van start

24 juni 2022

Op 24 juni heeft de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen gesproken over de ad hoc Commissie toekomstbestendige vereniging. Het bestuur van de Unie heeft deze commissie ingesteld. De commissie geeft eind dit jaar advies over hoe de vereniging meer toekomstbestendig kan worden.

Een binnenvaartschip vaart onder een brug over de rivier de Waal door.
Een binnenvaartschip vaart onder een brug over de rivier de Waal door.

De ledenvergadering en het bestuur hebben de volgende aandachtspunten aan de commissie meegegeven:

 • De rol en positie van de ledenvergadering binnen de vereniging;
 • Het moment en de manier waarop Uniebestuurders worden benoemd;
 • Diversiteit in het Uniebestuur;
 • De vraag hoe visie- en strategievorming in de vereniging geborgd kan worden;
 • Eventuele overige aandachtspunten voor de verenigingsstructuur en -processen.

Als de commissie het advies heeft opgeleverd, wordt het besproken in de vereniging. Zo kunnen de adviezen nog voor de waterschapsverkiezingen van 2023 gewogen en geïmplementeerd worden.

Commissieleden

De commissie bestaat uit de volgende mensen:

 • Erik de Ridder (dijkgraaf waterschap De Dommel en voorzitter van de commissie)
 • Geert Jan ten Brink (dijkgraaf waterschap Hunze en Aa’s)
 • Sander Mager (bestuurder waterschap Amstel Gooi en Vecht en Unie van Waterschappen)
 • Marjan Leijen (Dagelijks bestuurder hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
 • Patrick Gaynor (Dagelijks bestuurder waterschap Vallei en Veluwe)
 • Leo Stehouwer (Algemeen bestuurder waterschap Hollandse Delta)
 • Anieke Kranenburg (Algemeen bestuurder waterschap Vechtstromen)
 • Arthur Meuleman (Secretaris-Directeur waterschap Brabantse Delta)
 • Cis Apeldoorn (Secretaris-Directeur hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn