Green deal Aquathermie

14 mei 2019

Het Rijk en de waterbeheerders hebben in 2019 een Green Deal Aquathermie afgesloten. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Er is een programmabureau van start gegaan: het Netwerk Aquathermie (NAT). Doel: Vergroten kennis en ervaring voor waterschappen en gemeenten op terrein van aquathermie.> Lees meer