Green Deal Aquathermie

14 mei 2019

In 2019 sloten het Rijk en de waterbeheerders een Green Deal Aquathermie. Het akkoord bevat meer dan zeshonderd afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Om kennis over het onderwerp te vergroten onder waterschappen en gemeenten is het programmabureau Netwerk Aquathermie (NAT) opgezet.> Lees meer